Faydalı məsləhətlər

Hər hansı bir atomdakı protonların, neytronların və elektronların sayını necə təyin etmək olar

Pin
Send
Share
Send
Send


Protonları, neytronları və elektronları necə tapmaq lazım olduğunu anlamaq üçün nüvənin quruluş xüsusiyyətlərini təqdim edirik. Atomun əsas hissəsidir. Nüvənin içərisində nuklon adlanan proton və neytron var. Nüvənin içərisində bu hissəciklər bir-birinə keçə bilər.

Məsələn, bir hidrogen atomunda protonları, neytronları və elektronları tapmaq üçün onun seriya nömrəsini bilmək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, dövri sistemə rəhbərlik edən bu elementdir, onda nüvəsində bir proton var.

Atom nüvəsinin diametri atomun ümumi ölçüsünün on mindən çox hissəsidir. Bütün atomun əsas hissəsi onda cəmləşmişdir. Nüvənin kütləsi atomdakı bütün elektronların cəmindən minlərlə dəfə çoxdur.

Hissə xarakteristikası

Bir atomda proton, neytron və elektron tapmağın yollarını nəzərdən keçirin və xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə edin. Bir proton, bir hidrogen atomunun nüvəsinə uyğun bir elementar hissəcikdir. Onun kütləsi elektronu 1836 dəfə üstələyir. Verilmiş bir kəsiyi olan bir dirijordan keçən elektrik vahidini müəyyən etmək üçün elektrik yükü istifadə olunur.

Hər atomun nüvəsində müəyyən sayda proton var. Bu daimidir, bu elementin kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlərini xarakterizə edir.

Bir karbon atomunda protonları, neytronları və elektronları necə tapmaq olar? Bu kimyəvi elementin seriya nömrəsi 6-dır, buna görə nüvədə altı proton var. Atom quruluşunun planetar modelinə görə, altı elektron orbitlərdə nüvənin ətrafında hərəkət edir. Karbonun nisbi atom kütləsindən (12) neytron sayını təyin etmək üçün proton sayını (6) çıxartmaq üçün altı neytron əldə edirik.

Bir dəmir atomu üçün protonların sayı 26-a uyğundur, yəni bu element dövri cədvəldə 26-cı sıra sıra var.

Bir neytron elektriksiz neytral hissəcikdir, sərbəst vəziyyətdə sabit deyildir. Bir neytron bir antineutrino və elektron yayarkən kortəbii olaraq müsbət yüklü protona çevrilə bilər. Orta yarı ömrü 12 dəqiqədir. Mass sayı - bir atomun nüvəsindəki proton və neytron sayının ümumi dəyəri. Bir ionda proton, neytron və elektronun necə tapılacağını anlamağa çalışaq? Digər bir elementlə kimyəvi qarşılıqlı təsir zamanı bir atom müsbət bir oksidləşmə vəziyyətini alırsa, onda proton və neytronların sayı dəyişmir, yalnız elektronlar azalar.

Nəticə

Atomun quruluşu ilə bağlı bir neçə nəzəriyyə var idi, lakin bunların heç biri yararlı deyildi. Ruterford tərəfindən hazırlanan versiyadan əvvəl nüvənin içərisində proton və neytronların yeri, habelə elektronların dairəvi orbitlərdə fırlanması barədə ətraflı izahat verilməmişdir. Atomun planetar quruluşu nəzəriyyəsinin ortaya çıxmasından sonra tədqiqatçılar atomdakı elementar hissəciklərin sayını müəyyən etməklə yanaşı müəyyən bir kimyəvi elementin fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini də əvvəlcədən müəyyənləşdirmək imkanına sahibdirlər.

Videoya baxın: WHAT IS THE MANDELA EFFECT LUKE I AM YOUR FATHER (Yanvar 2022).

Pin
Send
Share
Send
Send